AHMED, N. (2019). The letters of Meaning in ‘At-Turjuman a’n Gharib Al-Qura’n’ of Tajuddin Abil-Mahasin Abdulbaqi Ibn Abdulmajeed Al-Yamani (died in 743 A.H.). Journal Of Tikrit University For Humanities - مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية, 26(4), 183-202. doi:10.25130/hum.v26i4.620