AHMED, NADHIM. " The letters of Meaning in ‘At-Turjuman a’n Gharib Al-Qura’n’ of Tajuddin Abil-Mahasin Abdulbaqi Ibn Abdulmajeed Al-Yamani (died in 743 A.H.)." Journal of Tikrit university for humanities - مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية [Online], 26.4 (2019): 183-202. Web. 21 Sep. 2019